Aahzo, onze ervaring en knowhow delen

AAP vzw heeft heel wat ervaring en expertise opgebouwd over de relatie mens-dier en over werken en omgaan met dieren. En die ervaring en expertise delen we graag in ons project Aahzo. Dat omvat advies op maat, workshops, lezingen, samenwerkingen en opleidingen.

Lees meer!

De relatie tussen mens en dier.

Vormingen
Samenwerkingen
  • VORMINGEN
  • SAMENWERKINGEN

Vormingen over de relatie mens-dier

AAP vzw draagt graag bij tot een betere samenleving waarin mensen en dieren dichter bij elkaar komen en elkaar versterken. Daarom bieden wij vormingen aan over de relatie mensdier die het welzijn van mensen en dieren in de ruime zin van het woord verhogen, én helpen om het samenzijn tussen mensen en dieren op een positieve en verantwoorde manier te laten verlopen.

Wil je meer weten over onze vormingen? Of heb je interesse in een vorming op maat? Neem contact op.

Samenwerkingen die de mens-dierrelatie versterken

Als specialist in de mens-dierrelatie werken wij ook samen met overheden, instellingen en organisaties. We delen onze ervaring en expertise met hen, zodat ze beter met mensdieruitdagingen kunnen omgaan.

Een voorbeeld van een samenwerking:

Stad Antwerpen

AAP vzw heeft een tweejarige samenwerking afgesloten met Stad Antwerpen. Wij zijn hun vaste partner voor diergerelateerde thema’s in de stad en zijn verantwoordelijk voor:

  1. Helpdesk Wij behandelen binnen de kantooruren alle diergerelateerde vragen. Zo neemt AAP vzw de info-, hulp- en doorverwijsfunctie op voor alle betrokken partijen: burgers, stedelijke diensten, politie … Zo creëren we meer efficiëntie en minder tijdverlies.
  2. Hulp bij overlast Burgers of diensten kunnen binnen de kantooruren overlast, onvoldoende zorg of verwaarlozing melden aan ons. Wij treden met onze expertise in dierenwelzijn op als bemiddelaar tussen klager, ‘dader’, politie en andere diensten om zo snel mogelijk tot een goede oplossing te komen.
  3. Noodzorg en transit Als eigenaars (tijdelijk) niet voor hun huisdier kunnen zorgen, ondersteunen onze enthousiaste vrijwilligers hen graag in die taak. AAP vzw neemt ook een coördinerende rol op en zorgt voor een vlotte praktische uitvoering van de (tijdelijke) oplossing.
  4. Hulp na inbeslagname Als een dier in beslag genomen is, gaan we samenzitten met de betrokken partijen – eigenaar, asiel, dierenarts – om te kijken welke maatregelen aangewezen zijn en om te bepalen of een dier kan terugkeren naar zijn baasje. We stellen een helder advies op, en ondersteunen de eigenaar na de teruggave van zijn huisdier als dat nodig of wenselijk is.
  5. Opvolging van incidenten en openbareordeverstoring Is er een incident met dieren? Dan overleggen we met het asiel, de dierenarts of een andere expert over de maatregelen die nodig zijn om de openbare veiligheid en het welzijn van mens en dier te garanderen. Op basis daarvan adviseren we de betrokken instanties. We bieden waar dat mogelijk is ook ondersteuning bij de uitvoering van de maatregelen.
  6. Schoolprojecten, jongerenprojecten en sensibiliseringsacties We werken een divers aanbod van vormingen en workshops uit op maat van jongeren. Zo willen we hen sensibiliseren en leren om goed om te gaan met dieren in het algemeen en honden in het bijzonder. We brengen scholen en jeugdbewegingen op de hoogte van ons aanbod via algemene mailings, nieuwsbrieven, Facebook-berichten, artikels in Klasse en de websites van Klasopstap en AAP vzw.
Heb je interesse in een samenwerking en wil je weten wat wij voor jouw stad, gemeente, organisatie of instelling kunnen betekenen? Neem contact op.
Help ons een dier het verschil te laten maken! Door AAP vzw te steunen kunnen we extra inzetten op de unieke mens-dier relatie.

AAP