Altijd aaibaar, altijd aardig

AAP staat voor Animal Assisted Projects. We zijn een vzw met vier beestig enthousiaste medewerkers en een heleboel vrijwilligers – met hun lieve, harige maatjes – die zich inzetten om mensen en dieren met elkaar in contact te brengen. Zo willen we het welzijn van beide partijen verhogen.


Leer ons team kennen
AAP
Jarenlange ervaring als basis!

Het magische jaar in onze geschiedenis? 2017. Toen zag onze vzw het levenslicht. In al die tijd hebben we veel vriendschappen tussen huisdieren (honden, katten, ...) en mensen zien ontluiken en veel ervaring opgedaan. En die ervaring benutten we elke dag om baasjes en plusbaasje met elkaar te matchen, woonzorgcentra en therapeutische centra aan het ideale AAI-team te koppelen, en vorming en advies te geven over omgaan en werken met dieren.

Veel voldoening en plezier!

Werken bij onze vzw betekent vaak hard werken, maar het is altijd bijzonder leuk. We halen veel voldoening uit het geluk op het gezicht van iedereen die we bereiken, en uit de kwispelende staarten en goedkeurende geluidjes van onze dieren. Het plezier dat we zien bij mens en dier geeft ons de energie en het enthousiasme om er elke dag opnieuw voluit voor te gaan!

Ons team

Het team van AAP: aardig, aaibaar, aimabel!

Missie

Bij AAP vzw zetten we samen met ons team van vrijwilligers in op Aallez, Aamaai en Aahzo, drie projecten waarin de relatie tussen mens en dier centraal staat. Zo willen we samen het welzijn van mens én dier in onze samenleving verhogen.

In ons project Aallez staat altijd de zorg voor een dier centraal en koppelen we een huisdier aan een plusbaasje die er overdag voor zal zorgen.

In ons project Aamaai staat het contact tussen dier en mens centraal en willen we een positieve bijdrage leveren aan het mentale en emotionele welzijn van de bewoners van woonzorgcentra en therapeutische centra.

In ons project Aahzo focussen we op het welzijn van dier en mens in de ruime zin van het woord. We delen onze expertise en ervaring via advies en vormingen over verschillende thema’s.

AAP vzw gelooft dat in elk van deze drie projecten mensen en dieren een positieve persoonlijke en sociale impact zullen ervaren, en gelukkiger zullen worden. Kortom: AAP is aaibaar voor mens en dier.

Visie

Bij AAP vzw willen we een meerwaarde creëren in onze samenleving door mensen en dieren nauwer met elkaar te verbinden. We zijn ervan overtuigd dat huisdieren heel laagdrempelig kunnen worden ingezet om sociale en emotionele eenzaamheid tegen te gaan en tegelijk mentaal en fysiek welzijn te stimuleren.

We kiezen er bewust voor om tijd te investeren in duurzame relaties. De grote verbondenheid die alle betrokkenen door onze manier van werken ervaren, maakt niet alleen plusbaasjes, baasjes en dieren, maar ook ons elke dag weer gelukkig.

Wil je meer weten over de missie en visie van AAP vzw? Neem contact op.
Wil je meer weten over AAP vzw en ontdekken wat wij voor 55-plussers, baasjes, woonzorgcentra en therapeutische centra kunnen betekenen?

AAP