Kies uw categorie

De missie van AAPvzw is onder andere duurzame sociale contacten op poten zetten. Om deze reden koppelen we een Plusbaasje en een huisdier liefst aan elkaar voor een langere periode waarin zij structureel contact hebben. Op deze manier kan een Plusbaasje met het huisdier een band opbouwen. Dit neemt niet weg dat je zeker jouw vraag kan stellen. Wij kunnen dan bekijken of we Plusbaasjes hebben die graag sporadisch op een huisdier letten.
Wij vragen onze Plusbaasjes om lid te worden van AAPvzw. Voor 25€/jaar ben je al lid van de vereniging. Wij vragen deze bijdragen enerzijds om onze Plusbaasjes te kunnen verzekeren, leuke uitstapjes te kunnen organiseren maar ook op zoek te kunnen gaan naar nog meer Plusbaasjes. Wel moeten Plusbaasjes nooit betalen voor het huisdier. Het baasje zorgt dat alles voor het huisdier aanwezig is (voer, kattenbakvulling, etc). Als dank voor de goede zorgen van de Plusbaasjes aan de huisdieren, nodigen wij hen meermaals per jaar uit op leuke uitstapjes waar je als Plusbaasje gratis aan kan deelnemen.
AAPvzw probeert zo veel mogelijk informatie te verzamelen over de Plusbaasjes. De vereniging bepaalt niet of een Plusbaasje geschikt is om op een huisdier te passen, dat is uiteindelijk aan de baasjes en de Plusbaasjes zelf via het kennismakingsgesprek.
Je bent gematcht maar je Plusbaasje past niet meer op of je hebt geen oppas meer nodig. Dan kan je alleen het lidmaatschap opzeggen door na de laatste oppasdag van het Plusbaasje een mail te sturen naar info@aapvzw.be. Vermeldt in de mail de reden van het stoppen van de match en of je nog op zoek gaat naar een nieuw Plusbaasje. De opzegging wordt direct verwerkt en de laatste incasso vindt aan het begin van de eerstvolgende maand plaats.
Dat kan zeker. In onze databank* kan men zien welke Plusbaasjes hiervoor open staan. *databank pas operationeel na het pilootproject
Wij kunnen niet garanderen dat via ons een Plusbaasje of oppashuisdier gevonden wordt. Dit hangt namelijk af van een aantal factoren:
  • zijn er Plusbaasjes of oppashuisdieren in de buurt beschikbaar?
  • is het Plusbaasje of oppashuisdier op dezelfde dagen beschikbaar?
  • klikt het met elkaar?
  • passen het Plusbaasje en het huisdier qua behoeften bij elkaar
  • etc
Ons advies is dus altijd eerst even de databank* raadplegen naar profielen die aanspreken *Databank pas operationeel na het pilootproject
Als een derde schade lijdt en/of heeft geleden door het toedoen van een huisdier, kunnen zowel het baasje als het Plusbaasje aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Het baasje op grond van het feit dat hij eigenaar is van het huisdier en het Plusbaasje als houder van het huisdier. AAPvzw adviseert de baasjes en de Plusbaasje om een contract op te stellen. Daarnaast adviseren wij een familiale verzekering af te sluiten waarin de aansprakelijkheid voor het huisdier opgenomen is. Let wel: baasjes en Plusbaasjes zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de tussen hen beiden geldende contract. Ze kunnen het immers naar eigen inzicht wijzigen.  
Alle senioren met een hart voor dieren die in de mogelijkheid zijn om voor een dier te zorgen. Wie zich onder deze noemer terug kan vinden, is welkom als Plusbaasje.
Veiligheid is dé belangrijkste factor voor een AAI-hond en hier wordt op gehamerd. Zo worden de honden getest voor ze überhaupt een bewoner te zien krijgen. Nadien komen ze in contact met bewoners onder gecontroleerde omstandigheden, ook tijdens de praktijk van de opleiding. Tijdens de 6 stagemomenten wordt er door een stagebegeleider en de verantwoordelijke van de AAI-teams opleiding op toegekeken of alles nog in orde is. Onze gecertificeerde honden krijgen 3x/jaar een bijscholing en worden jaarlijks hertest.
Onze honden mogen noch in de keuken komen, noch in de refter als de bewoners aan het eten zijn. Er wordt extra aandacht gevestigd op hun vacht. Daarnaast zullen ze ook niet werken als ze kleddernat zijn of er ook maar twijfel over hun gezondheid bestaat. Ook wordt frequent een handdoek gebruikt als honden op schoot of bed komen. Daarnaast is het vanzelfsprekend dat de inentingen in orde zijn en dat de honden ontwormd en ontvlooid zijn.
Gecertificeerde AAI-teams vallen onder onze verzekering. Gebeurt er iets met een baas en/of hond op de werkvloer of gebeurt er iets aan derden, dan spreken wij onze verzekering daarvoor aan mits een andere partij niet verantwoordelijk gesteld kan  worden.
We willen heel graag zien dat jouw hond actief geniet van het contact met ouderen. Daarbij is de veiligheid belangrijk voor de bewoners, het personeel en de bezoekers om met jouw dier in contact te komen. Zo kunnen zowel angstige, agressieve als overenthousiaste honden ongelukken veroorzaken.
Honden moeten minimaal 1 jaar zijn om aan de opleiding deel te kunnen nemen. Op de leeftijd van 1 jaar kunnen we het best de kwaliteiten van de hond zien maar ook de eventuele valkuilen. Geef honden dus de tijd om pup te zijn en ongecompliceerd groot te worden.
Volgens ons is het niet nodig om met een pup die later AAI-hond zal worden naar het WZC/DC te gaan. Als jouw hond voldoende gesocialiseerd wordt op verschillende plaatsen, kan deze op latere leeftijd zonder problemen een WZC/DC binnenstappen. Wel moet je er tijdens de opvoeding van bewust zijn wat wel en niet wenselijk is met in je achterhoofd het werken in een WZC/DC. Zo is opspringen en dwingend pootjes geven niet handig bij bejaarde bewoners. Zij staan vaak niet stabiel op hun benen en hebben een tere huid.

Contacteer ons