Aamaai, een leuk en aaibaar huisdier op bezoek

  • Bewoners van woonzorgcentra of therapeutische centra bloeien open en leerlingen leren nog beter met een kwispelende assistent
  • Opgeleide vrijwilligers maken samen met hun huisdier anderen gelukkig.
  • Huisdieren krijgen liefdevolle knuffels en veel aandacht.

Een dier brengt mensen vaak letterlijk in beweging en dat kan een prachtig effect hebben op hun ontwikkeling en mentale welzijn. Een doel waar we bij AAP vzw voluit naar streven in ons project Aamaai. Want daarbij zetten we in op contact met dieren.

Hier komt het … AAI-team

Opgeleide vrijwilligers vormen samen met hun huisdier een AAI-team. Hun missie? Op bezoek gaan in woonzorgcentratherapeutische centra of scholen om er samen een leuke activiteit te doen, of zich onder te dompelen in een hartverwarmende knuffelsessie. Het resultaat: stralende gezichten, gelukkige bewoners en baasjes, én blije huisdieren.

Doorgedreven opleiding

Alle baasjes die samen met hun huisdier een AAI-team vormen, hebben een doorgedreven opleiding gekregen van ons. Daarin focussen we niet alleen op de sociale vaardigheden en de sterktes van hun dier, maar reiken we hen ook de handvatten aan om op de juiste manier om te gaan met de doelgroep die ze bezoeken.

Opvolging en persoonlijke begeleiding

Mensen en dieren zijn levende wezens. En die evolueren. Daarom voorzien we in een goede opvolging. We organiseren elk jaar drie terugkomdagen waarbij AAI-teams nieuwe ervaringen opdoen en tot nieuwe inzichten komen. Daarnaast organiseren we werkvloerbezoeken, zodat we onze AAI-teams persoonlijk kunnen begeleiden.


 

Help ons een dier het verschil te laten maken! Door AAP vzw te steunen kunnen we extra inzetten op de unieke mens-dier relatie.

AAP