De gemeenteraad van Wevelgem heeft de betoelaging voor het pilootproject AAP+ goedgekeurd!

AAPvzw zal gedurende 3 maanden een pilootproject draaien met AAP+. Gedurende het pilootproject zullen 20 senioren gekoppeld worden aan een huisdier in de buurt. Om het project waarde bij te zetten, zal er ook een impactmeting plaatsvinden.

AAPvzw is Bernard Galle, schepen voor onder andere seniorenbeleid, erg dankbaar om zijn trekkende rol in het hele verhaal.

Meer info over het project AAP+, klik hier.