• Stad Mechelen en AAP vzw slaan de handen in elkaar

Stad Mechelen en AAP vzw slaan de handen in elkaar

[ 12-06-2019 ]

Huisdieren brengen voor heel wat mensen veel plezier met zich mee. Nu en dan vragen de dieren echter aandacht op momenten die niet zo ideaal zijn, denk maar aan huisdiereigenaren die voltijds werken en ’s avonds niet meer de tijd of energie vinden om hun dier uit te laten. Daarom is AAP vzw gestart met een project waarbij de vzw bemiddelt tussen huisdiereigenaren en zogenoemde ‘plusbaasjes’. Deze laatste zijn vaak 55-plussers en zorgen overdag graag voor dieren. En zo geniet de hond van een leuke wandeling en de kat van een leuk onverwacht bezoekje.

Huisdieren en 55-plussers: een perfecte match

Alexander Vandersmissen, schepen van Senioren geeft het belang van dit project aan: “Het staat onomwonden vast dat omgaan met dieren goed is voor de gezondheid: het werkt stressverlagend en heeft een positief effect op de bloeddruk. Huisdieren zijn ook belangrijk voor sociaal contact, want dierenliefhebbers gaan makkelijk met elkaar in gesprek. Steeds vaker horen we echter dat mensen op iets latere leeftijd zelf afzien van het houden van een huisdier. Ze hebben immers schrik van het extra werk. Dankzij dit project genieten plusbaasjes enkel van de voordelen van het dier en worden ze niet geconfronteerd met de lasten. Een duidelijke win-winsituatie”. AAP vzw speelt dus een belangrijke rol in het zorgen voor de perfecte match tussen huisdier en plusbaasje: “Naast het in contact brengen van 55-plussers met huisdiereigenaren, zorgt de vzw er ook voor dat administratief alles in orde is: een modelcontract en de juiste verzekeringen voor de plusbaasjes en de dieren wordt allemaal door AAP vzw geregeld,” besluit Vandersmissen.

Naast de voordelen voor de plusbaasjes en de eigenaars, hoeft het natuurlijk geen twijfel dat ook de dieren genieten van de samenwerking. Koen Anciaux, schepen van Dierenwelzijn: “Natuurlijk is er voor dieren niets fijners dan nóg meer mensen die hen aandacht geven. Voor honden, katten of andere dieren die alleen thuis zijn tijdens de werkdag is het heerlijk als hun dag opgefleurd wordt met een wandeling of een bezoek. Iedere 55-plusser met een hart voor dieren kan zich dankzij dit project inzetten voor dierenwelzijn en plusbaasje worden”.

‘Aallez’ wordt vanaf 4 oktober 2019 uitgerold in Mechelen. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf dan aanmelden.

Nieuwsbrief

 

Help ons een dier het verschil te laten maken! Door AAP vzw te steunen kunnen we extra inzetten op de unieke mens-dier relatie.

AAP