AAPvzw zal vanaf 2019 Stad Antwerpen ondersteunen in hun dierenbeleid, en daar zijn we verdomd trots op!

Een succesvol dierenbeleid voeren en goed omgaan met de uitdagingen die de mens-dierrelatie in een stad met zich meebrengt, is het resultaat van geëngageerde mensen, een heldere visie en de nodige ervaring en expertise. Aan medewerkers met engagement en een duidelijke visie hebben ze bij Stad Antwerpen geen gebrek. Alleen de knowhow ontbrak. Een lacune die ze oplosten door samen te werken met, jawel, AAP vzw.

Sally Peustjens, coördinator dierenwelzijn bij Stad Antwerpen: “De relatie tussen mensen en dieren in steden brengt unieke uitdagingen met zich mee. Die uitdagingen kun je alleen met succes aangaan als je de juiste expertise hebt. Omdat we die intern niet hadden, schreven we een aanbesteding uit. En AAP heeft die gewonnen. Zij ondersteunen ons nu met alle diergerelateerde thema’s.”

Uitgebreide ondersteuning

“Concreet is AAP onze helpdesk voor alle diergerelateerde vragen. Ze treden op als bemiddelaar bij overlast of incidenten, nemen een coördinerende rol op bij noodopvang of een inbeslagname, en staan in voor een goede opvolging van alles wat er met dieren is gebeurd in de stad. Ze werken ook sensibiliseringscampagnes uit én zijn ons klankbord en onze adviseur. Kortom: een uitgebreide ondersteuning!”

Waardevolle partner

“Het is voor ons echt een meerwaarde om met AAP te kunnen samenwerken. Ze zijn experten in de mens-dierrelatie en hebben veel ervaring. Het zijn grote dierenkenners en ze geven ook opleidingen en bijscholingen. Bovendien is het heel gemakkelijk om hen als partner te hebben. Ze zijn erg professioneel, communiceren snel en pakken de zaken doelgericht aan. Als je contact met hen opneemt, komen ze meteen in actie en ze volgen alles van dichtbij op.”

 

AAP zal met veel enthousiasme en goesting deze meerjarenopdracht uitvoeren!